پل ارتباطی ما

 

آدرس :

دفتر ایران

ارومیه – اشنویه

شرکت بازرگانی غلام حضرت نهرین وال

آدرس :

دفتر افغانستان

کابل – مارکت ملی و بین المللی میوه

شرکت بازرگانی غلام حضرت نهرین وال

E-mail

info@nahrinco.com

phone

+989156851662

+93788815154

از من بپرسید …